Perimenopauze

Geplaatst op 14 maart, 2024 om 15:01

 

Samen met collega-volksvertegenwoordiger Tania De Jonghe diende Maggie De Block een resolutie in om de diagnosestelling en symptomen van perimenopauze onder de aandacht te brengen.

Het begrip menopauze, wanneer de laatste menstruatie optreedt, is ruim gekend. Minder bekend is de periode die eraan voorafgaat, de zogenaamde perimenopauze. Het is de overgangsfase tussen de vruchtbare en onvruchtbare periode van een vrouw. Deze periode kenmerkt zich onder andere door een onregelmatige menstruatiecyclus, slechter slapen, stemmingsstoornissen, onpasselijkheid en hartkloppingen.

Maggie De Block: “De typische klachten die gelinkt zijn aan de perimenopauze worden niet altijd als dusdanig herkend. Dit betekent dat de artsen de klachten veelal behandelen als afzonderlijke aandoeningen. Het gebeurt zelden dat er een onderzoek gebeurt naar een mogelijke verstoorde hormoonbalans als oorzaak van de verschillende klachten.”

De symptomen van de perimenopauze hebben naast een impact op het persoonlijke leven van de vrouw, ook een invloed op hun professioneel leven. Vrouwen die geconfronteerd worden met de symptomen van perimenopauze hebben een hogere herstelbehoefte en een groter risico op burn-out.

Maggie De Block: “In deze resolutie vragen we dan ook aan het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om een rapport op te stellen waarin onder andere het aantal vrouwen getroffen door perimenopauze, in kaart wordt gebracht.  Daarnaast dient de studie ook de impact ervan op de verschillende levensdomeinen in kaart te brengen. Bijkomend vraagt de resolutie ook om vormingen bij de verschillende zorgverleners te promoten zodat er een juiste diagnose gesteld wordt.”