WC, Artsenkrant, BVR steunt kadaster beeldvorming

Geplaatst op 10 juni, 2016 om 00:00

Sinds 1 juni worden MRI, CT, enzovoort alleen terugbetaald als de factuur het unieke nummer vermeldt dat het gebruikte toestel van het Riziv kreeg. Dat is het gevolg van het ‘Protocolakkoord’ dat de verschillende regeringen in ons land daarover begin 2014 afsloten. De BVR verspreidde deze week een persmededeling om steun uit te spreken voor het beleid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Om de toegang tot medische beeldvorming optimaal af te stemmen op de behoeften van de bevolking, en om het budget daarbij beheersbaar te houden, moeten de beschikbare toestellen een goede regionale spreiding hebben. Pag. 5