Wouter Colson, Artsenkrant, Wachtposten moeten netwerken

Geplaatst op 14 juli, 2017 om 00:00

Vorige week vrijdag stelde de beleidscel van minister Maggie De Block de grote lijnen voor van haar plan voor de wachtposten. De taskforce huisartsenwachtposten is de werkgroep wachtposten van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, uitgebreid met een delegatie van de FOD Volksgezondheid en de beleidscel van de minister. Het plan dat daar is voorgesteld, bouwt voort op de audit die De Block vorig jaar over de wachtposten liet uitvoeren. … Wachtposten moeten volgens het plan alle dezelfde organisatievorm krijgen. Dat moet hun werking en financiering transparanter maken. Vooral opvallend is dat wachtposten netwerken vormen per regio van 400.000 inwoners, net zoals de ziekenhuizen – dat levert een schaalvoordeel op voor aankopen en voor een personeelsbeleid. De minister wil dat ‘blinde vlekken’ op de kaart worden weggewerkt: heel het grondgebied moet bediend worden door huisartsenposten. Pag. 14