Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren: steun aan Rode Neuzenactie

Geplaatst op 04 december, 2015 om 11:04

Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, steunt de Rode Neuzenactie van VTM, Qmusic en Belfius en heeft daarvoor 25.000 euro vrijgemaakt. Deze steun komt bovenop de investering van bijna 23 miljoen euro extra door de federale regering in geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in 2016

Maggie De Block: “Geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren is één van onze prioriteiten. Extra steun geven zodat kinderen en jongeren zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plaats krijgen, zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld ook thuis kunnen geholpen worden in de eigen vertrouwde omgeving en in aanwezigheid van de ouders.”

Minister De Block heeft in de lente van 2015 een nieuwe visie op geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren gelanceerd in overleg met haar collega’s van de deelstaten. Eerste fase was de publicatie van een gids over het nieuwe beleid.

Coördinatie

De zorg op het terrein wordt beter gecoördineerd en krijgt versterking.

In elke provincie is een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren uitgebouwd. In deze netwerken zijn alle instellingen en diensten vertegenwoordigd die daarmee bezig zijn. Een coördinator brengt alle betrokkenen samen, organiseert overleg en zorgt ervoor dat concrete afspraken gemaakt worden.

Informatie

Elk netwerk zal experten aantrekken die in scholen, OCMW’s enz informatie zullen verstrekken. Zij zullen onder andere uitleggen welke signalen erop wijzen dat een kind of jongere, psychische hulp nodig heeft. Een apart project voorziet in experten ADHD die huisartsen, leerkrachten, ouders enz. specifieke informatie geven over deze problematiek.

Mobiele teams

De mobiele, multidisciplinaire teams die aan huis (of in de thuisvervangende plaats) de kinderen en jongeren begeleiden, krijgen versterking. Minister Maggie De Block: “Als zij kinderen thuis behandelen, kunnen zij er meteen de ouders bij betrekken en dat is belangrijk. Door vroege hulpverlening en thuisbehandeling kunnen ook een opnames vermijden.”

Aanpak crisissituaties

De netwerken ontvangen ook extra steun voor de aanpak van crisissituaties. Een instelling kan bijvoorbeeld zo extra zorgverstrekkers inzetten zodat een jongere in crisissituatie niet moet verhuizen of opgevangen en verzorgd kan worden.

Dubbele diagnose

Tot slot zijn middelen vrijgemaakt zodat meer zorgverstrekkers kunnen worden ingezet voor de behandeling van kinderen en jongeren met een dubbele diagnose of het samengaan van een verstandelijke beperking en psychisch probleem.