Groen licht voor de artsenquota voor het jaar 2022

Geplaatst op 15 september, 2016 om 00:00

De regering geeft in eerste lezing groen licht voor een koninklijk besluit over de quota voor het aantal artsen dat ons land in 2022 nodig heeft. Maggie De Block: “We volgen de Planningscommissie die stelt dat we in 2022 in België 1320 artsen mogen afstuderen. Ik ben bijzonder tevreden dat we eindelijk deze stap gezet hebben. Een goede planning, voldoende artsen voor onze patiënten, is een garantie voor kwaliteit van zorg. Want een goede planning betekent een goede opleiding met voldoende stageplaatsen waardoor onze artsen de best mogelijke zorgen aan hun patiënten kunnen geven.”

De verdeling van de 1320 artsen vooropgesteld door de Planningscommissie, over de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap, is licht bijgestuurd. Voor Vlaanderen worden 792 artsen voorzien voor  2022 en voor Wallonië 528 (tegenover 492 vorig jaar). Het aantal in Vlaanderen ligt iets hoger dan vooropgesteld door de Planningscommissie omdat de commissie zelf aangaf dat bepaalde tekorten dreigen. Door de lichte verhoging worden de tekorten vermeden.

Voor Wallonië ligt het aantal dan weer lager omdat in de Franstalige Gemeenschap de voorbije jaren en de komende jaren een overtal aan artsen zal afstuderen.

Ruim overleg

Van bij het begin van de huidige regeerperiode heeft minister De Block gewerkt aan een oplossing voor dit dossier dat al jaren aansleept. Er is ruim overleg gepleegd met alle betrokken overheden en diensten op federaal en deelstaatniveau. Er is gepraat met de deelstaatministers bevoegd voor welzijn en hoger onderwijs, met de decanen van de medische faculteiten, met studentenvertegenwoordigers en artsensyndicaten, met de betrokken administraties, met vertegenwoordigers van de Planningscommissie, met andere experten.

Doel was een duurzame oplossing vinden om het aantal studenten geneeskunde in overeenstemming te brengen met de quota.

Minister De Block wil ook uit de impasse geraken wat het dossier van de Franstalige studenten geneeskunde betreft die geen contingenteringsattest dreigen te krijgen omdat de quota voor de Franse Gemeenschap in het verleden niet werden nageleefd.

Het Koninklijk Besluit met het voorstel van de quota voor 2022 gaat nu naar de Raad van State en komt dan voor een tweede lezing terug op tafel in de ministerraad.

Minister De Block zal daarnaast ook overleg starten met de betrokken ministers van Welzijn en waar nodig ook Onderwijs. De regering vraagt aan de Franstalige Gemeenschap nog dat zij voor de tweede lezing van het koninklijk besluit over de quota een decreet goedkeurt over een ingangsexamen voor het begin van het eerste jaar geneeskunde.