Maggie De Block lanceert oproep voor projecten rond mobile health

Geplaatst op 01 juli, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, lanceert een oproep voor pilootprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen. Iedereen die in de zorgsector werkt, kan een voorstel indienen. Maggie De Block: “Digitale toepassingen zoals gezondheidsapps kunnen patiënten mee aan het stuur plaatsen van hun eigen gezondheid, als copiloot. Via deze pilootprojecten zullen we nagaan hoe we hun veiligheid en privacy daarbij optimaal kunnen garanderen.”

Samen met de oproep tot pilootprojecten wordt ook een gloednieuwe website gelanceerd rond alles wat met e-gezondheid te maken heeft. Digitale toepassingen zijn aan een opmars bezig in de gezondheidszorg. Via applicaties en mobiele toestellen kunnen patiënten hun gezondheid sneller en beter opvolgen en laten opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een hartslagmeter die gegevens doorstuurt naar een app op de smartphone van een patiënt.

Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving rond mobiele applicaties, geen juridisch kader en geen vergoedingsmodel voor zorgverleners. En dat wil minister De Block verhelpen. Via de pilootprojecten zal het gebruik van gezondheidsapps op een gecontroleerde manier uitgetest worden, om op basis van die ervaringen een algemeen kader uit te tekenen. In het totaal is er 3,25 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten, onder andere om de zorgverleners die apps gebruiken te vergoeden.

Praktische informatie

Zorgactoren kunnen pilootprojecten indienen tot en met 30 september 2016, via een mail naar mobilehealth@riziv.fgov.be. De projecten zullen ten laatste begin 2017 van start gaan en zes maanden duren. Via deze link kunnen geïnteresseerden alle info met betrekking tot de oproep terugvinden. Ingediende projecten hebben bij voorkeur betrekking op een van de volgende vijf domeinen: diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiënten met chronische pijn. De focus kan daarbij liggen op verschillende deelcategorieën binnen m-health, zoals zelfmanagement, telemonitoring, het gebruik van wearables, teleconsults…

Verder moeten de voorstellen voldoen aan de volgende criteria:

  • Er moeten voldoende garanties bestaan op het vlak van privacy en de beveiliging van data.
  • Apps en toestellen moeten integreerbaar zijn, met elkaar en met de andere e-gezondheidsdiensten. Als een app bijvoorbeeld de hartslag en de bloeddruk van een chronische patiënt registreert, dan moeten die data vlot uitgewisseld kunnen worden met het elektronisch patiëntendossier van deze patiënt.
  • Als er binnen een project een medische hulpmiddel wordt gebruikt, dan moet dit over een Europees CE-label beschikken.
  • De digitale toepassing (bijvoorbeeld een app die uit je bloedwaarden afleidt dat je diabetes hebt) moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Gloednieuwe website en nieuwsbrief

Samen met de oproep om pilootprojecten in te dienen, wordt ook een gloednieuwe website rond e-gezondheid voorgesteld. Daar kunnen zowel patiënten als zorgverstrekkers terecht voor alles wat te maken heeft met e-gezondheid in België. Iedereen die dat wil, kan er zich ook abonneren op de nieuwsbrief rond e-gezondheid. De site en de nieuwsbrief worden beheerd door de verschillende gezondheidsadministraties in ons land.

Actieplan e-Gezondheid

Met de oproep om pilootprojecten rond mobile health in te dienen, zet minister De Block een nieuwe stap in de uitrol van het Actieplan e-Gezondheid 2015-2018. Op 14 oktober 2015 stelde ze dit vernieuwde actieplan voor, samen met haar acht regionale collega-ministers van Volksgezondheid. Voor de proefprojecten werkt minister De Block ook samen met Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom.

Met ‘Digital Belgium’ lanceerde de federale regering vorig jaar een strategisch plan om België tot in de digitale top drie van Europa te loodsen. En in het kader daarvan willen ministers De Block en De Croo een ‘Digital Health Valley’ maken van ons land: een ‘ecosysteem’ dat bedrijven overtuigt om in ons land te investeren in de ontwikkeling van digitale gezondheidszorgproducten.