Vanaf vandaag (1 september) kunnen mantelzorgers een officieel statuut verkrijgen via het ziekenfonds. Minister De Block (Open Vld) wil zo mantelzorgers erkennen voor hun belangeloze inzet om een dierbare te helpen. “Mantelzorgers verdienen een officieel wettelijk kader voor hen engagement”, aldus minister De Block. Mantelzorgers bieden...