Sinds de  6de staatshervorming zijn de deelstaten bevoegd voor de kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2019 zullen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap deze bevoegdheid zelfstandig uitvoeren. Volgens de meest recente cijfers zijn er 2.819.660 kinderen die recht hebben op kinderbijslag. De gebouwen die eigendom zijn...