De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, betaalt minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog terug. Minister De Block: “De terugbetaling van psychologische hulp vanop afstand heeft...

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel)...

Thuisverpleegkundigen hoeven de eID van hun patiënten momenteel niet meer in te lezen bij de toepassing van de derdebetalersregeling. Het gebruik van een kaartlezer en ander elektronisch materiaal bij verschillende patiënten zou het virus immers verder kunnen verspreiden. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: “Thuisverpleegkundigen zijn...