De Open VLD-fractievoorzitter in de Kamer is tevreden met het pensioenakkoord dat de regering De Croo heeft bereikt. Maggie De Block : “ Mensen willen zekerheid over hun pensioen. Wie zijn leven lang gewerkt heeft, verdient een deftig pensioen. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel bijdragen...

Open VLD bestaat als politieke partij 175 jaar. De ministers, volksvertegenwoordigers en hun medewerkers maken actief  beleid in het federale, het Vlaamse en het Brusselse parlement. De partij werkt met de burger vanuit haar liberale visie op de samenleving. De fractievoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers...

    “Het was een grote eer om vandaag het Iers Parlement te mogen toespreken" Ik heb uiteengezet hoe ik tijdens de vorige legislatuur in ons land de toegang van patiënten tot terugbetaalde innovatieve geneesmiddelen heb vergroot én versneld. In België hebben we met onze werkmethode in de...

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2022-23 beoogt de huisartsenpraktijk om het gezondheidssysteem tegen globale gezondheidscrisissen weerbaar te maken. De inzet van zorgondersteunend personeel moet hiertoe bijdragen. Verder voorziet het akkoord een financiële tegemoetkoming verbonden aan de organisatie van de praktijk. Open Vld-fractieleider Maggie De Block vroeg...