In de hervorming van de ziekenhuissector die minister van Volksgezondheid Maggie De Block doorvoert zijn vandaag twee cruciale stappen gezet: de ministerraad gaf zopas groen licht voor het wettelijk kader voor de ziekenhuisnetwerken en voor een nieuwe financieringsvorm voor laagvariabele zorg. “Om de ziekenhuissector aan te...

Werknemers, werkgevers en overheid hebben vandaag het nieuwe sociaal akkoord voor het personeel in de publieke en private gezondheidszorginstellingen ondertekend. Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van werk: “Dit akkoord bewijst dat het sociaal overleg leeft. De werknemers- en werkgeversorganisaties hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen waardoor er nu...

Over de verblijfsduur in het ziekenhuis bij een bevalling zijn recent een aantal foute veronderstellingen opgedoken in kranten, op tv en op sociale media. Hieronder krijgt u een overzicht van de feiten: Minister De Block heeft de verblijfsduur op de materniteit niet verkort naar 3 dagen. ...