Op het Overlegcomité is vandaag groen licht gegeven voor het samenwerkingsakkoord kinderbijslag. Het betreft een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap.Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Doel van dit akkoord is ervoor te zorgen dat...