Vanaf dit najaar past de ziekteverzekering de terugbetaling van logopedie aan, ten voordele van de patiënten. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Hierdoor zullen bijvoorbeeld ouders wiens kinderen een logopediebehandeling volgen, voor bepaalde aandoeningen zelf één of meer sessies kunnen volgen. Zo...