Vanaf 1 januari 2018 wordt de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers (DG War) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid hervormd om de burgers een betere dienstverlening aan te bieden. Al wie het statuut van oorlogsslachtoffer wenst aan te vragen of het al heeft en hierdoor een invaliditeitspensioen ontvangt,...