Verschillende media schrijven over de lijst van 519 geneesmiddelen die momenteel onbeschikbaar zijn in ons land. 519 lijkt zeer veel, maar dat getal vertelt lang niet het volledige verhaal. Als we de medicijnen waarvoor er een alternatief voorhanden is niet meetellen, blijven er vier onbeschikbare...

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, meldt dat ze een princiepsovereenkomst heeft bereikt met Alexion Pharmaceuticals. Hierdoor zal het weesgeneesmiddel Soliris beschikbaar worden gesteld voor alle Belgische patiënten die lijden aan een eindstadium nierfalen veroorzaakt door het atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS). Door deze...