Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft een Toekomstpact gesloten met de farmaceutische industrie. Daarin zijn afspraken vastgelegd voor de komende jaren. Minister De Block: “Patiënten zullen hierdoor onder andere minstens twee maanden vroeger kunnen beschikken over nieuwe geneesmiddelen en hun geneesmiddelenfactuur...