Infectieziekten vormen een grote uitdaging voor de mondiale volksgezondheid. Volgens de WHO behoort de antimicrobiële resistentie (AMR) tot de top tien van de meest bedreigende gezondheidsproblemen. De coronacrisis heeft aangetoond dat een bindend internationaal verdrag noodzakelijk is om een pandemie te kunnen opvangen. Maggie De...

Laten we teruggaan naar januari - februari van dit jaar. Een voor de wetenschap totaal onbekend virus verspreidt zich vanuit China en krijgt al gauw de proporties van een pandemie. Hoe bescherm je de bevolking en hoe organiseer je de zorg voor wie ziek wordt? Dat is...

Please find the English version below Op 8 augustus 2020 publiceerde de krant The New York Times het artikel ‘When COVID-19 hit, many elderly were left to die’. Daarin wordt de indruk gewekt dat de overheid instructies gaf om oudere patiënten besmet met COVID-19 niet naar het ziekenhuis te brengen. Die bewering is pertinent fout.   We betreuren dan ook de simplistische manier waarop de auteurs van het artikel conclusies trekken...

De regering heeft een vrijstelling van één jaar goedgekeurd op het federaal artsenquotum voor zes specialismen. Tegelijk werd het quotum voor 2026 vastgelegd op basis van het advies van de Planningscommissie. De artsenquota bepalen het maximaal aantal geneeskundestudenten die toegang krijgen tot de specialismeopleidingen. “België is...