2.765 mensen vroegen asiel aan in januari

Klein Kasteeltje
Geplaatst op 07 februari, 2019 om 17:24

Met de cijfers zit het aantal asielaanvragen terug op het niveau van oktober 2018. “De stijging die onder mijn voorganger was ingezet zet zich dus door”, zegt Maggie De Block. Volgens de minister van Asiel en Migratie zijn er voor de stijging een aantal duidelijke verklaringen. 

Zo had DVZ in januari nog te kampen met de achterstand die veroorzaakt was door de illegale quota die pas in december werden stopgezet. Door de kerstvakantie, en dus de sluiting van de asielloketten, had men in januari te kampen met de gevolgen van die vertraagde instroom van december. Daarnaast is er sprake van een extra instroom van Palestijnen, die grootste groep vormen.

Net om die extra instroom in te dijken nam de minister naar die groep doelgerichte maatregelen. “Deze mensen krijgen door een herziening van hun status door CGVS  geen automatisch asiel meer en daarom laat ik ook nakijken of we de al toegekende vluchtelingenstatus kunnen intrekken”, zegt de minister.

In januari lanceerde DVZ een eerste specifieke ontradingscampagne op Facebook. De campagne was gericht tot Palestijnen in de Emiraten en Saudi-Arabië en leverde goede resultaten op. De advertentie werd meer dan 195.000 keer bekeken door de doelgroep. Nieuwe ontradingscampagnes voor deze specifieke doelgroep worden binnenkort gelanceerd.

Nieuwe ontradingscampagnes 

“Ik heb ook een actieplan klaar om de verhoogde instroom , die begonnen is in de zomer van vorig jaar, snel aan te pakken. Dat plan ligt momenteel ter bespreking voor binnen de regering”, zegt De Block. “In het actieplan ligt de klemtoon ook op extra maatregelen voor een snellere behandeling van de aanvragen. Dit stelt ons in staat om de afgewezen asielzoekers sneller te kunnen uitwijzen.”