Drie maatregelen om asielprocedure verder te versnellen

Geplaatst op 14 november, 2019 om 18:46

Op voorstel van minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open Vld), keurde de ministerraad vandaag drie maatregelen goed om de asielprocedures verder te versnellen. Zo gaan alle federale departementen samenwerken, wordt er extra personeel aangeworven en zullen privé opvangactoren ingezet kunnen worden om Fedasil bij te staan.

Iedereen heeft baat bij snellere asielprocedures: de asielzoekers die sneller weten waar ze aan toe zijn maar ook ons land door de snellere uitstroom uit het opvangnetwerk”, aldus Maggie De Block (Open Vld), minister van Asiel en Migratie. “Eenieder die in ons land asiel vraagt heeft recht op bed, bad en brood. We moeten vermijden dat er gezinnen met kinderen op straat zouden belanden met de winter voor de deur.”

Het opvangnetwerk raakt verzadigd. De voornaamste reden hiervoor is dat de behandeling van de aanvragen op dit moment nog te lang duurt. Bovendien stijgt het aantal asielzoekers net als elders in Europa. Fedasil heeft het vandaag bovendien veel moeilijker dan vroeger om opvanglocaties te vinden en te openen. De ministerraad keurde vandaag op voorstel van minister De Block een reeks maatregelen goed om de asiel- en opvanginstanties verder te ondersteunen.

Ten eerste komt er bijkomend personeel bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Het CGVS beoordeelt alle asieldossiers. De RVV behandelt de beroepen. Zo worden de asielprocedures korter evenals de verblijfsduur in het opvangnetwerk.

Ten tweede zullen alle federale diensten kijken naar maatregelen om de asieldiensten te ondersteunen in hun opdracht. De voorbije maanden hebben deze instanties reeds kunnen rekenen op de steun van andere overheidsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan sites die door de Regie der Gebouwen en Defensie te beschikking gesteld werden of aan de versnelde selectieprocedure die Selor activeerde. Bijkomende inspanningen van andere overheidsdiensten kunnen een verschil maken.

Ten slotte zal Fedasil in hoogdringendheid een overheidsopdracht uitschrijven zodat privéactoren ook opvangmogelijkheden kunnen aanbieden.

Maggie De Block, minister van Asiel en Migratie: “We moeten onze wettelijke en menselijke plicht uitvoeren, ondanks de weerstand van buurtbewoners die meer dan ooit aangewakkerd wordt door bewuste desinformatie. Ik begrijp de bezorgdheid van de mensen als er plots een asielcentrum naast hun deur komt. Maar je kan niet alles met een vingerknip regelen. Asiel is een complexe realiteit, die je als land, klein of groot, niet volledig in de handen hebt. Ik blijf ijveren voor structurele oplossingen op Europees niveau.