Asielaanvragen in december met 35% gedaald

Klein Kasteeltje
Geplaatst op 10 januari, 2019 om 17:21

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) zet het streng en rechtvaardig beleid voort en neemt maatregelen tegen het stijgend aantal aanvragen uit Palestina.

Het aantal asielaanvragen is vorige maand met 35% gedaald in vergelijking met november 2018. Met 1.253 mensen die een verzoek tot internationale bescherming hebben ingediend, is dat zelfs het laagste aantal  voor een decembermaand sinds 2008.

Over het hele jaar 2018 waren er 23.443 aanvragen. Dat is een stijging met 19% ten opzichte van 2017. De stijging van het aantal aanvragen in 2018 liet zich vooral optekenen in de tweede helft van het jaar. Hierdoor kwam het opvangnetwerk onder zware druk te staan. Intussen hebben echter alle aanvragers opvang gekregen, in afwachting van de beoordeling van hun asielaanvraag. “Dankzij het puike werk van alle betrokkenen zijn de wachtrijen aan het Klein Kasteeltje van de baan,” zegt De Block.

Het grootste aantal aanvragen kwam van mensen uit Syrië (3.702), Palestina (2.468), Afghanistan (2.030) en Irak (1.758). Sinds de zomer van vorig jaar is er een stijgend aantal aanvragen van mensen uit Palestina. Begin december heeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zijn richtlijnen aangepast en krijgen deze mensen niet automatisch meer een erkenning. Minister De Block heeft bij haar aantreden daarom aan het CGVS gevraagd om na te gaan of reeds erkende vluchtelingen uit Gaza hun status kan worden ingetrokken. Tenslotte wordt werk gemaakt van een ontradingscampagne ten aanzien van Palestina.