Financiering kinderpsychiatrie wordt bijgestuurd

Geplaatst op 03 juli, 2017 om 00:00

Vanaf 1 juli 2017 is het opnieuw mogelijk bijkomende plaatsen te creëren in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het koninklijk besluit dat onder andere dit moratorium opheft, is gepubliceerd in het Staatsblad op 30 juni 2017.
Daarnaast brengt minister De Block van Sociale Zaken en Volksgezondheid ook een budget-correctie aan. De dagplaatsen in de kinderpsychiatrie werden tot nu toe dubbel gefinancierd; in de laats van 100% wordt 200% betaald. Deze dubbele financiering wordt nu geleidelijk aan, over een periode van drie jaar, afgebouwd. Het teveel blijft in het algemeen ziekenhuisbudget.

Maggie De Block: “Elk type patiënt heeft recht op de best mogelijke zorgen en daarom moet het budget zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Ik begrijp dat de sector kinderpsychiatrie niet tevreden is, maar ik trek een scheefgegroeide situatie recht zodat het budget een grotere groep patiënten ten goede komt.”

Tijdens de hervorming van de financiering van de ziekenhuizen is ook aan het licht gekomen dat de dagplaatsen in de kinderpsychiatrie, de zogenaamde “kleine k-bedden”, dubbel gefinancierd werden en dit gedurende meerdere jaren.
Maggie De Block: “We moeten elke euro zo goed mogelijk besteden ten voordele van onze patiënten en daarbij heb ik oog voor alle patiënten. We bouwen die oneerlijke, dubbele financiering stapsgewijs af. Geen bruuske halvering van de budgetten voor de kinderpsychiatrie, maar het teveel wordt elk jaar met een derde verlaagd. En het geld blijft in het algemene ziekenhuisbudget zodat het elders voor andere patiënten en zorgverstrekkers kan gebruikt worden.”
Minister De Block heeft aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen intussen advies gevraagd over het personeelsaantal dat nodig is in de kinderpsychiatrie zodat de normen kunnen verduidelijkt en eventueel aangepast worden.

Minister De Block heeft vorige vrijdag 30 juni bij koninklijk besluit ook het moratorium op onder andere plaatsen in de kinderpsychiatrie opgeheven. Hierdoor is het mogelijk nieuwe bedden kinderpsychiatrie te organiseren in de algemene ziekenhuizen. Om budgettaire redenen was in 2016 beslist dat in de algemene ziekenhuizen onder andere geen nieuwe diensten en geen bijkomende bedden mochten worden gecreëerd.