Er komen strengere regels voor zorgverleners die hun opleiding buiten de Europese Unie volgden en hun beroep in België willen uitoefenen. De commissie Volksgezondheid van de Kamer keurde vandaag een wetsvoorstel daarover goed. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, is tevreden: “Door deze wijzigingen wordt het...