In 2021 kunnen de faculteiten geneeskunde in ons land een opleidingsattest toekennen aan 1.230 artsen en specialisten – 738 in de Vlaamse Gemeenschap en 492 in de Franse Gemeenschap. De ministerraad keurde dat algemene quotum vandaag goed op voorstel van Maggie De Block, minister van...