Beste Winde, Bedankt voor je moedige brief. Je raakt een aantal belangrijke zaken aan die absoluut moeten veranderen binnen de gezondheidszorg. Ik laat je graag weten dat we er wel degelijk aan werken. Je opmerkingen bevestigen immers wat ik als huisarts en al vroeg als minister...

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) lanceren een grootscheepse campagne rond “goedkoop voorschrijven” door artsen. “Goedkoop voorschrijven” betekende vroeger dat huisartsen 50% goedkope geneesmiddelen moesten voorschrijven. Maggie De Block: “Vanaf dit jaar is de definitie...

Op voorstel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft de ministerraad een pakket maatregelen goedgekeurd waaronder de opheffing van ereloonsupplementen die specialisten vragen aan patiënten die in daghospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer verblijven. Patiënten krijgen vanaf 1 juli 2015 in...