COVID-19 en de samenwerking tussen beleidsmakers en wetenschappers in de volksgezondheid. Het uitbreken van de coronacrisis noopte politici tot het nemen van krachtdadige beslissingen. Gedurende de eerste golf was dat onverkort het geval. De bevolking legde grote solidariteit aan de dag. Met de weinige informatie die...

Vandaag, 21 oktober 2021 is het YOUCA-dag. Youca staat voor Youth for Change and Action, de opvolger van de vroegere Zuiddag. Op die dag engageren meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag aan de slag te gaan bij een bedrijf, een organisatie,...

  ‘Investeren en hervormen realiseert nieuwe groei’ zo luidt de opener van het nieuwe parlementaire jaar, traditioneel op de tweede dinsdag van oktober. Premier De Croo belichtte dinsdag 12 oktober 2021 de ‘State of the Union’ in zijn regeringsverklaring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.   Fractieleider Maggie De...