Nieuw project in Kankerplan geeft patiënten sneller werkzaam geneesmiddel

Geplaatst op 26 januari, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, heeft in de commissie Volksgezondheid in de Kamer vandaag, 26 januari , benadrukt dat het Kankerplan wordt voortgezet met een reeks nieuwe maatregelen waaronder het project “Next Generation Sequencing” of NGS.

Bij NGS worden fragmenten erfelijk materiaal van het DNA getest om de kenmerken van een tumor of kanker te bepalen en die kenmerken geven aan welk geneesmiddel werkzaam zal zijn en welk niet. Patiënten zullen dus veel sneller dan vroeger een geneesmiddel kunnen krijgen dat werkt in hun specifiek geval. In ons land vinden nu al NGS-test plaats. Minister De Block wil de uitvoering van de  NGS-testen nu zo goed mogelijk structureren om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen geholpen worden.

Met het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid is een actieplan uitgewerkt zodat labo’s van verschillende ziekenhuizen zullen samenwerken en er gespecialiseerde centra voor NGS-testen uitgebouwd worden. Er is ook al een commissie aangesteld die zal aanduiden welke stukjes erfelijk materiaal (DNA) of  “gen-panelen” moeten bestudeerd worden omdat die bepaalde gen-panelen de beste informatie zullen geven voor een doeltreffende behandeling. Een kwaliteitssysteem zal ervoor zorgen dat de NGS-testen in de best mogelijke omstandigheden verlopen. In het NGS-project wordt dit jaar 2,7 miljoen euro geïnvesteerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan nog meer nieuwe maatregelen in het kader van het kankerplan.

Stamcelbanken

Minister De Block heeft het NGS-project bekend gemaakt in haar antwoord op een interpellatie van parlementslid André Fréderic die ook vroeg naar de vermeende stopzetting van de stamcelbanken en navelstrengbloedbanken. Wegens een administratieve fout dachten de stamcelbanken en navelstrengbloedbanken dat ze op 1 januari 2016 moesten stoppen. Alle centra hebben intussen het bericht gekregen dat ze kunnen voortwerken en dat hun contract pas beëindigd wordt eens de wijziging van de nomenclatuur in voege treedt. Intussen zal de overheid met de stamcelbanken overleg plegen over het nieuwe financieringsmechanisme. Bedoeling van het nieuwe systeem, waarin 0,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd, is dat nog meer kwaliteit wordt bereikt onder andere door versnippering van stamcelbanken en navelstenbloedbanken tegen te gaan.