Accijnzen op tabak opnieuw verhoogd

Geplaatst op 29 september, 2017 om 00:00

De federale regering heeft de invulling van de verhoogde accijnzen op tabak voor 2018 en 2019 goedgekeurd. Het prijsverschil tussen merkproducten en de goedkoopste pakjes wordt zo verder aangepakt.
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “We willen het aantal rokers in 2018 onder de 17% brengen, en de verhoging van de minimumaccijnzen kan daarbij helpen. Hierdoor stijgen de prijzen van de goedkoopste producten het sterkst en maken we het prijsverschil met merkproducten kleiner. Dat is belangrijk bij een dermate schadelijk product als tabak: de bedoeling is om álle tabaksproducten minder aantrekkelijk te maken, niet enkel de grote merken.”

De beslissingen rond de accijnsverhogingen zijn genomen in het kader van de taxshift, waarbij het nettoloon van de burgers stijgt terwijl ongezonde keuzes minder aantrekkelijk worden gemaakt.

In de strijd tegen tabak voerde minister De Block volgende maatregelen al uit:
1. De vraag beperken

Op de ministerraad van 22 april 2016 besliste de federale regering om de accijnzen op tabaksproducten te verhogen.
2. Behandelingen toegankelijker maken

Om de drempel naar rookstopmedicatie te verlagen, onderzoekt de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het Riziv of het mogelijk is om de prijs van de starterskit te verlagen voor wie wil stoppen met roken.
Er wordt ook gekeken of er meer rookstoppogingen terugbetaald kunnen worden.
3. Het aanbod beperken

o Strengere regels: de regels rond tabaksproducten worden verstrengd. Tabaksproducten met een kenmerkend aroma, zoals mentholsigaretten, die in de gehele Europese Unie een verkoopvolume van 3% of meer van een bepaalde productcategorie vertegenwoordigen, zullen voor het einde van de legislatuur worden verboden

o Neutrale verpakking: de minister van Volksgezondheid werkt een voorstel uit rond het neutraal pakje voor tabaksproducten. Dat zal steunen worden op drie pijlers:
1. een brede consultatieronde met alle betrokken actoren, in het bijzonder de vertegenwoordigers van de detailhandel;
2. de evaluatie van de invoering van het neutrale pakje vanaf 20 mei 2016 in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk;
3. het resultaat van lopende rechtszaken (Wereldhandelsorganisatie, Europese Unie en Verenigd Koninkrijk).
4. Beschermen tegen passief roken
De Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid is versterkt met 12 controleurs en één jurist, waardoor de frequentie van de controles kan worden opgedreven.
5. De elektronische sigaret
Er is een wettelijk kader voor de e-sigaret uitgewerkt met onder meer regels voor de verkoop, de samenstelling van het product en de etikettering. Doel is consumenten beschermen en hen duidelijk en correct informeren. Het koninklijk besluit betreffende de elektronische sigaretten is op 17 januari 2017 in werking getreden.