Rookstopmedicatie voortaan beter terugbetaald

stoppen met roken
Geplaatst op 01 februari, 2019 om 08:56

Rookstopmedicatie wordt vanaf vandaag beter terugbetaald. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist.  Rokers betalen nu veel minder voor het starterspakket om te stoppen met roken. Ze kunnen ook meer dan twee terugbetaalde pogingen ondernemen.

Minister De Block: “Rookstopmedicatie kan mensen helpen om van hun verslaving af te geraken, maar de prijs schrikt sommigen af. Door de terugbetaling te verbeteren, willen we die drempel zoveel mogelijk wegnemen. Voor wie zich heeft voorgenomen om in het nieuwe jaar te stoppen met roken, kan dit het beslissende duwtje in de rug zijn.”

Wie wil stoppen met roken heeft daar gemiddeld 5 à 7 pogingen voor nodig. Omdat medicatie de slaagkans aanzienlijk verhoogt, besliste minister De Block in 2015 om niet één maar twee behandelingen met rookstopmedicatie terug te betalen per persoon. Nu verlaagt ze de drempel nog verder.

Terugbetaling starterspakket

Vooraleer mensen toegang krijgen tot een volledige behandeling met rookstopmedicatie moeten ze een behandeling van twee weken volgen om te testen of de medicatie goed wordt verdragen of niet. De prijs voor dit ‘starterspakket’ betalen ze vandaag volledig uit eigen zak, nl. €49,95. Omdat dit voor veel mensen een belangrijke drempel betekent, beslist minister De Block nu om het starterspakket grotendeels terug te betalen.

Vanaf 1 februari 2019 betalen mensen met een voorkeursregeling nog €9,80 uit eigen zaken, mensen zonder voorkeursregeling €14,80. Minister De Block: “Op die manier willen we de drempel om aan een rookstopbehandeling te beginnen zo laag mogelijk maken.”

In 2017 kregen 14.761 mensen rookstopmedicatie voorgeschreven. In 2016 waren dit er 20.051.

Extra pogingen

Minister De Block breidde het aantal terugbetaalde behandelingen met rookstopmedicatie eerder deze legislatuur al uit. Zo krijgt wie wil stoppen met roken sinds 1 oktober 2015 maximum twee behandelingen terugbetaald. Nu breidt ze dit verder uit naar drie behandelingen die bovendien elke vijf jaar herhaald kunnen worden. Wie na drie pogingen in vijf jaar nog niet is kunnen stoppen, heeft met andere woorden opnieuw recht op drie terugbetaalde behandelingen.

Minister De Block: “Sommige mensen raken makkelijker af van hun tabaksverslaving dan anderen. Maar duidelijk is dat de slaagkans met elke serieuze poging gevoelig toeneemt. Daarom breiden we het aantal terugbetaalde pogingen nu verder uit.”

Zorgverleners

In januari heeft het Riziv de apothekers en andere zorgverleners gedetailleerd geïnformeerd over de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden zodat zij mensen duidelijke en correcte uitleg kunnen geven.

Antitabaksmaatregelen

De uitbreiding van de terugbetaling van rookstopmedicatie maakt deel uit van een pakket aan antitabaksmaatregelen van deze regering, met onder andere ook de verhoging van de accijnzen op tabaksproducten, de versterkte controles op het rookverbod, het wettelijk kader voor de e-sigaret en de neutrake verpakking voor tabaksproducten die momenteel wordt uitgewerkt.