Op uitnodiging van de Medical Device Technology Ghent (MedTEG) nam volksvertegenwoordiger Maggie De Block op 6 september 2023 deel aan een debat over medische technologie.   Maggie De Block: “Medische technologieën zijn onontbeerlijk voor een efficiënt gezondheidszorgbeleid. Dergelijke technologie speelt immers een grote rol bij het verzamelen...

Afgelopen weekend werd er door de Federale Regering een akkoord bereikt over de pensioenhervorming. Een aantal belangrijke principes werden hierin vastgelegd. Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block is dan ook blij dat de eerste stappen  gezet zijn om de financiële houdbaarheid van ons pensioenstelsel te waarborgen. Maggie De...

Op 6 juli 2023 organiseerde Open VLD-parlementslid Maggie De Block in het Federale Parlement een internationale conferentie over antimicrobiële resistentie AMR). Onder de meer dan 60 aanwezigen waren parlementsleden, directeurs van medische instanties en belanghebbenden vanuit de private sector. Het doel van de conferentie was...

In het kader van #ForBetter was ik op maandag 12 juni jl. te gast bij Bayer. Bayer is - als bedrijf dat actief is in chemie, farma en landbouw - uitermate innovatiegericht en wetenschapsgedreven. In onze huidige kenniseconomie is wetenschap is een belangrijke motor van vooruitgang. Wetenschap zorgt voor jobs...