Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, meldt dat ze een princiepsovereenkomst heeft bereikt met Alexion Pharmaceuticals. Hierdoor zal het weesgeneesmiddel Soliris beschikbaar worden gesteld voor alle Belgische patiënten die lijden aan een eindstadium nierfalen veroorzaakt door het atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS). Door deze...