In de hervorming van de ziekenhuissector die minister van Volksgezondheid Maggie De Block doorvoert zijn vandaag twee cruciale stappen gezet: de ministerraad gaf zopas groen licht voor het wettelijk kader voor de ziekenhuisnetwerken en voor een nieuwe financieringsvorm voor laagvariabele zorg. “Om de ziekenhuissector aan te...

Negen ministers en leden van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheden hebben een gemeenschappelijke verklaring ondertekend over de nieuwe rol van het ziekenhuis in het zorglandschap. Door deze verklaring engageren politieke actoren van verschillende bestuursniveaus zich samen om de broodnodige hervormingen in ons ziekenhuislandschap door te...