De vergoedingen die apothekers krijgen voor terugbetaalbare geneesmiddelen wordt verder losgekoppeld van de prijs van het geneesmiddel. Op die manier krijgen apothekers meer zekerheid over hun inkomsten. De nadruk komt ook steeds meer liggen op financiële incentives voor hun rol als zorgverlener. Maggie De Block, minister...