Minister De Block komt tegemoet aan een vraag die al heel lang leeft: de terugbetaling van een psychologische raadpleging. De minister zet historische stappen vooruit in de geestelijke gezondheidszorg. In 2016 is het beroep van klinisch psycholoog officieel erkend. Nu volgt de terugbetaling van psychologische...

Huisartsen krijgen vanaf 14 februari 2017 een volledig vernieuwde richtlijn over de aanpak van depressie bij volwassenen ter beschikking. Speciale aandacht gaat naar het stellen van de diagnose, verwijzing  en de best mogelijke behandeling. Het  correct voorschrijven van psychofarmaca zoals antidepressiva en antipsychotica komt uitgebreid aan...

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, neemt akte van het arrest van het Grondwettelijk Hof over de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Het wetsartikel over de omschrijving en uitoefening van de psychotherapie is in afwachting van een definitieve uitspraak tijdelijk geschorst, in zoverre...

Vandaag hebben de volksvertegenwoordigers in plenaire zitting de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen en zijn aanpassingen besproken. Psychotherapie wordt opgenomen in de wet als een gespecialiseerde behandelvorm die in eerste instantie is voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die een bijkomende opleiding genoten. "De...

Op voorstel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad enkele maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Zo wordt psychotherapie gedefinieerd als een behandelvorm voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen; psychotherapeut wordt geen...