In de commissie Volksgezondheid van de Kamer is vandaag het wettelijke kader voor de verpleegkundig specialist definitief goedgekeurd. De Federale Raad voor Verpleegkunde en de sector waren vragende partij voor een hooggespecialiseerde verpleegkundige functie. Zorg vraagt vandaag steeds meer gespecialiseerde kennis en vaardigheden van zorgverleners, ook...

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block creëert een wettelijk kader voor de verpleegkundig specialist. Die moet wetenschappelijke innovatie helpen vertalen naar de klinische praktijk. De Federale Raad voor Verpleegkunde en de sector zijn vragende partij voor een hooggespecialiseerde verpleegkundige functie. Zorg vraagt vandaag steeds meer gespecialiseerde...

Verpleegkundigen mogen vanaf 9 april 2016 vaccinaties toedienen zonder dat daarbij nog een arts aanwezig moet zijn. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is het koninklijk besluit van 18 juni 1990 dat de technische verpleegkundige verstrekkingen reglementeert, gewijzigd. Het...