Vorig jaar liep de allereerste eHealthMonitor. Via die bevraging wil de overheid nagaan hoe we de digitale toepassingen binnen onze gezondheidszorg verder kunnen verbeteren. Na de online enquête volgen nu interactieve, online groepsgesprekken. Daar zoeken we momenteel nog een aantal zorgverleners voor. Minister van Volksgezondheid Maggie De...

Vanaf 1 september kunnen mantelzorgers die voor de zorgverlening van hun naasten instaan een officieel statuut verkrijgen via het ziekenfonds. Minister De Block (Open Vld) erkent op die manier mantelzorgers die zich belangeloos inzetten om een dierbare te helpen. “Daarmee creëren we een kader voor de mantelzorgers....

Please find the English version below Op 8 augustus 2020 publiceerde de krant The New York Times het artikel ‘When COVID-19 hit, many elderly were left to die’. Daarin wordt de indruk gewekt dat de overheid instructies gaf om oudere patiënten besmet met COVID-19 niet naar het ziekenhuis te brengen. Die bewering is pertinent fout.   We betreuren dan ook de simplistische manier waarop de auteurs van het artikel conclusies trekken...

De regering heeft een vrijstelling van één jaar goedgekeurd op het federaal artsenquotum voor zes specialismen. Tegelijk werd het quotum voor 2026 vastgelegd op basis van het advies van de Planningscommissie. De artsenquota bepalen het maximaal aantal geneeskundestudenten die toegang krijgen tot de specialismeopleidingen. “België is...