Op vrijdag 20 november besprak de commissie Sociale Zaken de beleidsnota pensioenen. Maggie : “Voor wat de pensioenen betreft, is het belangrijk dat de mensen vertrouwen hebben in de drie pensioenpijlers. Transparantie en eenvoud zijn hierbij van groot belang. Het doel van de hervormingen, voorgesteld door...

In het kader van een werkcollege staatsrecht heeft Maggie vandaag en gisteren een studente 3de bachelor Rechten rondgeleid in de Kamer. Gisteren volgde Melissa de werkzaamheden van de commissie Grondwet, vandaag kon zij vanop de publiektribune het vragenuurtje in de plenaire vergadering volgen. Veel succes voor Melissa...

Begin oktober 2020 duidde de Open Vld-kamerfractie gewezen minister Maggie De Block aan als hun nieuwe fractievoorzitter. Maggie De Block : “Ik vind het een eer dat de fractieleden mij als voorzitter aangeduid hebben. Ik wens hen dan ook te bedanken voor het vertrouwen dat ze...

De FFP2-maskers waarvan sprake in de Pano-reportage waren officieel vervallen. Vernietiging was de enige optie. Op de chirurgische maskers stond geen officiële vervaldatum maar door de bewaring in onverwarmde, vochtige hangars waren ze ook niet langer bruikbaar. Dat bleek duidelijk uit het rapport van het...

Laten we teruggaan naar januari - februari van dit jaar. Een voor de wetenschap totaal onbekend virus verspreidt zich vanuit China en krijgt al gauw de proporties van een pandemie. Hoe bescherm je de bevolking en hoe organiseer je de zorg voor wie ziek wordt? Dat is...